Kämpar för att träffa sitt barnbarn

Morföräldrarna vill få träffa sitt barnbarn, men får inte, för mamman och socialtjänsten i Borås.
Morföräldrarna har nu anmält ärendet till Europadomstolen, men kommunen vägrar lämna ut pappren de behöver.

Pojken växte upp hos morföräldrarna i Fristad, men efter en djup konflikt mellan dem och pojkens mamma förbjöds han att träffa dem.
Morföräldrarna har protesterat mot handläggningen med anmälningar mot enskilda tjänstemän, formuleringar i besluten och nu senast med en anmälan till Europadomstolen.
De är väldigt kritiska till hur Borås kommun och socialtjänsten skött ärendet.
Men nu behöver Europadomstolen två papper till för att kunna pröva deras anmälan mot Borås stad, två papper som kommunen vägrar lämna ut.
Europadomstolen vill ha beslutet att pojken skulle tas omhand, och beslutet att morföräldrarna inte får träffa honom.

Socialtjänsten i Borås hänvisar till bestämmelser om sekretess och vill inte kommentera fallet.