Hedersvåld allt vanligare skäl att söka hjälp

Allt fler unga kvinnor som råkar ut för hedersvåld söker hjälp på kvinnojouren i Borås, och på Terrafem, som har skyddat boende för just de här kvinnorna. Terrafems ordförande Bernardita Nunez säger att man ofta har fullbelagt, och att samhället mäste göra mer för kvinnor som drabbas av hedersvåld.