Högskolan får kritik

Invandrarakademin på högskolan i Borås får kritik av högskoleverket. Högskoleverket menar att studenterna inte erbjudits tillräckliga möjligheter till arbetspraktik inom utbildningen.

Invandrarakademin ska hjälpa invandrade akademiker att komma in på universiteten och arbetsmarknaden.
Verksamheten är utformad som ett akademiskt introduktionsår och tyngdpunkten ligger på språkträning.
Högskoleverket riktar kritik mot att den kompetens studenterna har med sig från hemlandet inte tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning.
Det är upp till varje högskola att själv skapa ett fungerande system för att studenternas tidigare erfarenheter ska kunna tillgodoräknas.
Annika Malm, projektledare för Invandrarakademin, säger att hon är medveten om problemet och att hon hoppas att akadamin skall få mer resurser.