Cancercentrum i Borås?

Ledningen för Borås Lasarett vill skapa ett cancercentrum. Idag finns strålningsbehandling på Borås lasarett, men tanken är att kunna samla alla faser av cancervården på ett ställe och ge invånarna i Västra Götaland ett större utbud.

Sjukhusdirektör Ingela Tuvegran säger till Radio Sjuhärad att man vill kunna ta hand om hela sjukdomsförloppet inom några olika diagnoser, främst bröst- och prostatacancer till att börja med.