Åtgärder krävs mot växande vildsvinsstam

Vildsvinsstammen i Sverige växer snabbt och uppgår nu till omkring 80 000 djur. Nu behövs det nya idéer och lokala samarbeten kring jakten på de svårfångade vildsvinen. Idag gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att göra en översyn av hur vildsvinsstammen förvaltas.

I området kring Öxabäck och Örby i södra Sjuhärad håller en samfällighet på att bildas för att man ska kunna hantera vildsvinen. Nu finns ett 20-tal, men de blir snabbt fler, och jägarna i området insåg att det kunde bli problem för länge sen, före Naturvårdsverkets nya plan. För Hans-Eje Persson är vildsvinens etablering i skogarna här goda nyheter.