Kommunerna beredda stödja hemvändare från Libanon

Nu kommer svenskarna som flytt undan kriget i Libanon tillbaka till sina hemkommuner. Till Sjuhärad har över 120 personer hittills kommit, eller är på väg, enligt de listor som Länsstyrelsen nu skickar ut till kommunerna. För en del av dem som återvänder kan det behövas samtalsstöd eller andra insatser från kommunens sida. Till Ulricehamn har 7 personer kommit berättar Malte Svensson, avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen.