Invandrare har svårt att bevisa sina yrkeskunskaper

Den som invandrat till Sverige har ofta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Ett stort problem är att man som nyanländ till Sverige har svårt att visa för framtida arbetsgivare att man har de kunskaper som krävs.

I Borås satsar man därför på ett nytt projekt som ska öka möjligheterna till anställning för personer med invandrarbakgrund.

Främst gäller det nyanlända invandrare med erfarenhet från verkstads- och industriarbete. Projektet går ut på att ge invandrarna en chans att bevisa att deras kunskaper är tillräckliga för att utföra de jobb som de haft innan de kom till Sverige. Målet är att minst 70 procent av de nyanlända invandrarna ska vara sysselsatta med arbete eller studier inom loppet av ett och ett halvt år. Projektet är starkt beroende av att kommunen lyckas hitta ett stort antal praktikplatser till nyanlända invandrare och man hoppas att det lokala näringslivet ska kunna bidra.