Inga pengar till brottsofferjouren

Sjuhäradskommunerna bryr sig inte om bygdens brottsoffer. Det menar Hans Larsson, ordförande i brottsofferjouren Borås-Sjuhärad. Flera av kommunerna i Sjuhärad ger inte ett öre till brottsofferjouren och det är Hans Larsson mycket kritisk till.

Det står i socialtjänstlagen att varje kommun har ett ansvar för att invånarna får det stöd och den hjälp de behöver. Det har inte sjuhäradskommunerna lyckats med, menar Hans Larsson på Brottsofferjouren.

En undersökning som brottsofferjourernas riksförbund har gjort visar att det bara är Borås stad som bidrar till jouren, med 15 öre per invånare. Det är bland de lägsta bidragen i hela landet. Den mest generösa kommunen är Ödeshög som bidrar med 9 kronor per invånare. Och enligt Hans Larsson har stödet från kommunerna konstigt nog minskat sedan lagen skärptes.