Litet bidrag från Borås enda hjälpen till brottofferjour

Borås är den enda kommunen i Sjuhärad som ger bidrag till brottsofferjouren och det handlar det om 15000 kr per år. Det är bland de lägsta bidragen i hela landet. Men Falco Güldenpfennig, som är kristdemokratisk ordförande i socialnämnden, har svårt att se att brottsofferjouren får för lite pengar.