Många barn dör i lantbruket

2006 blir ett svart år när det gäller olyckor i lantbruket, visar siffror från arbetsmiljöverket. Bara de senaste månaderna har tre barn under 12 år omkommit och i förra veckan skadades en fyraårig pojke utanför Sävsjö när hans pappa backade på honom med traktorn.

För att öka säkerheten inom lantbruket har LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, utbildat så kallade gårdsinformatörer.

En gård är full av faror. Ett barn kan drunkna i gödselbrunnen eller falla av traktorn, och att leka i höet är inget för moderna barn. Tätt packade rundbalar staplade på hög kan kväva ett barn om de välter.

Sstatistik från arbetsmiljöverket över årets olyckor i lantbruket är en dyster läsning. Fram till i maj i år har dubbelt så många omkommit jämfört med andra år, 8 stycken, varav 3 barn under 12 år.