Nät för att stoppa flygande golfbollar

Flygande golfbollar är lika farliga som flygande sprängsten, och bör klassas som miljöfarlig verksamhet. Det har miljödomstolen i Växjö kommit fram till i en dom. Den domen kan få konsekvenser för alla golfbanor i Sverige. Bland annat skulle klubbarna kunna tvingas sätta nät runt delar av banorna. Roger Johansson på Marks golfklubb, ser inte det som realistiskt.