Äldre bör få välja boende

Markbygdspartiet vill att äldre ska få större möjlighet att välja sitt boende. Den nuvarande linjen är att äldre ska bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt, något som enligt Markbygspartiet kan leda till ensamhet och undernäring. Nu föreslår partiet att alla som vill, från och med 80 års ålder, ska erbjudas tillsynsboende utan medicinsk prövning. Förslagsställarna vill också att kommunfullmäktige skyndsamt uppdaterar sig om situationen för äldre ensamboende med hemtjänstservice.