Torkan ställer till problem

Sjövattnet sjunker, och nu uppmanar Länsstyrelsen alla att vara mycket försiktiga med att hämta bevattningsvatten från bäckar och åar.

Det är det varma och torra vädret som har har lett till att vattennivåerna sjunker i små och medelstora vattendrag i Västsverige.

-Vattenbristen drabbar inte bara oss människor, utan också de djur som lever i vatten, säger Micael Ingvarsson som är vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Och torkan innebär också att skörden riskerar att bli mindre än vanligt.

Många bönder tvingas nu ge sina djur av vinterns foder, eftersom betesmarkerna inte längre växer i det torra vädret. Detta kan komma att ge många bönder stora extrakostnader till vintern om de måste köpa in foder.