Åkernamn faller i glömska

Ett kulturarv riskerar att försvinna när EU ersätter åkernamn med siffror, samtidigt som antalet jordbrukare minskar.

Varje åker hade ett eget namn förr, men den kunskapen håller på att falla i glömska. Gårdarna blir allt färre nu, och kraven på ett effektivare jordbruk ökar.

- Det är en form av kulturarv, och tenderar att försvinna när folk flyttar och dör, säger Marianne Sohlberg, som är landskapsarkitekt på Hushållningssällskapet i Tranemo. Hon har forskat om namn på åkrar och kartlagt 20 gårdar i Sjuhärad.

När åkrarna som hörde till varje gård skiftades i smalare och smalare åkerlappar på 1700-talet och låg huller om buller var det viktigt att veta vad varje åker hette. Det var ett sätt att hålla ordning på dem.

Åkrarna fick ofta namn efter läge, som Söderåkern, eller vegetation, som Björkåkern, eller egenskap, som Sandåkern. Det finns också åkrar som döpts efter egna upplevelser eller känslor, som Stutabrätta, Jerusalem eller Sibirien.