Länsstyrelsen spionerar på vattenfuskare

Vattenbristen har tvingat Länsstyrelsen till drastiska åtgärder. Om vattennivåerna i sjöar och vattendrag sjunker ytterligare är risken stor för skador på fisk och växtliv.

Nu skickar Länsstyrelsen ut spioner till vattendrag i Västra Götaland för att hindra människor från att hämta vatten där.

-Detta är väldigt sällsynt, säger Jan Gustavsson på Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning om metoderna med vattenspioner.

I första hand blir det strategiska tillslag mot platser där man vet att vattenförbrukningen är stor, exempelvis jordbruk och träindustri. Men uppmaningen att vara mycket sparsam med vattnet gäller också allmänheten.