Kallsupar bör undvikas i värmen

Två äldre män i Blekinge har drabbats av en ovanlig form av kolera när de badade. Minst en av dem smittades efter bad i havet, men också i sötvattensjöar växer bakterierna till mer än vanligt när det är varmt och trångt på stränderna.

Enligt smittskyddsläkaren i Västra Götaland Martin Wahl är det främst människor med någon form av nedsatt immunförsvar som riskerar att drabbas av sjukdomar efter bad.

Men också den som annars är frisk kan ha skäl att vara försiktig. Kallsupar är inte att rekommendera.

- När temperaturerna ökar så ökar bakterietillväxten.