Dåligt stöd för Marks kamp mot droger

För att förbättra sitt förebyggande arbete mot droger så sökte Marks Kommun drygt 400 000 kronor hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Men man bara fick en fjärdedel av den önskade summan, drygt 100 000.

- Vi får göra lite tightare prioriteringar och kanske söka pengar någon annanstans, säger Camilla Nilsson, folkhälsoplanerare i Marks kommun.

Pengarna man fick kommer gå till en tjänst som blir kombinerad tillsynshandläggare och drogsamordnare.

Men de drygt 300 000 kronor som skulle gå till verksamheter som minskad langning, opinionsbildning och tonårsföräldrastöd fick man alltså inte.

Och även om Camilla Nilsson är positiv till den nya tjänsten så tycker hon att man missar helheten när länsstyrelsen lämnar ut pengar till verksamhet.

- Jag tycker att man borde lämna pengar för verksamhet också, säger Camilla Nilsson.