Ny tjänst mot droger i Mark

I lördags berättade vi att Marks kommun bara fick 100 000 kronor av Länsstyrelsen i Västra Götaland. En fjärdedel av vad de hade ansökt om, till drogförebyggande arbete. Pengarna man fick ska användas till en ny tjänst som blir en kombinerad tjänst.

En kombinerad tjänst för tillsynshandläggning och drogsamordning berättar folhälsoplanerare på Marks Kommun, Camilla Nilsson.

- Tillsynsarbetet och drogsamordningen hänger ju ihop så det finns många vinster med att göra en sådan här kombinationstjänst.

Tjänsten är en del i projektet Drogförebyggande insatser i Marks Kommun som är tänkt att komma igång i höst och pågå under två år. Och man ska nu inte bara satsa på ungdomar utan även vuxna.

Och genom att prova olika metoder, gamla som nya, så hoppas Camilla Nilsson att projektet ska slå väl ut.

- Ett bredare syfte är ju att alkoholens skadeverkningar ska minska.