Förlossningsrädda skickas till Varberg

Det är lättare för gravida kvinnor med förlossningsskräck att få planerat kejsarsnitt om man vänder sig till sjukhuset i Varberg istället för Borås. En kvinna som Radio Sjuhärad har talat med blev uppmanad av sin barnmorska att vända sig direkt till Varberg.

Ett planerat kejsarsnitt genomförs oftast av medicinska skäl. Men det finns även humanitära aspekter som kan ligga bakom ett kejsarsnitt, en kvinna kan till exempel känna stor rädsla för att föda vaginalt, så kallad förlossningsrädsla.

Under 2004 genomfördes det 88 planerade kejsarsnitt av humanitära skäl vid Varbergs sjukhus. Det är mer än dubbelt så många snitt som genomfördes i Borås under samma period. I 32 av de 88 fallen kom kvinnorna från andra län än Hallands och 22 av dem kom till Varbergs sjukhus sedan de blivit nekade kejsarsnitt på andra sjukhus. Majoriteten kom från Västra Götalands län. Anders Teiler är läkare i Varberg och han säger att de har en lite mer liberal bedömning där.

Mödravårdsöverläkaren i Borås Thorkild Nielsen tror inte riktigt på att bedömningen skiljer sig i Borås och Varberg. Men planerade kejsarsnitt utan att den blivande mamman har fått all information om riskerna med kejsarsnitt ställer han sig inte bakom.