Få vuxna på dagis i Mark och Vårgårda

Mark och Vårgårda är de sjuhäradskommuner som har lägst personaltäthet i förskolan. Redan för tre år sedan lovade Vårgårdas kommunalråd Stig-Olov Tingbratt satsningar på förskolan, och trots fortsatt dåliga siffrorna i jämförelse med övriga sjuhärad säger han till Radio Sjuhärad att man har kommit en bit på väg idag.

Nya siffror visar att det idag går 5,8 barn på varje anställd anställd i Vårgårda och Marks kommun. Ulricehamn är den kommun som har högst personaltäthet: 5,2 barn per anställd.

Bollebygd är den sjuhäradskommun som lägger mest pengar på varje förskolebarn, nästan 102 000 per år. Tranemo, Mark och Vårgårda ligger i botten med mindre än 88 000 kronor per barn.