Björketorpsbor kräver säkrare väg

Nu tar Björketorps byalag kontakt med Vägverket för att få till en förändring på trafiksituationen i Björketorp. Olof Persson i Björketorps byalag är inte alls nöjd som situationen är idag. Han föreslår bland annat att man ska sätta upp fartkameror på sträckan.

Olof Persson och byalaget har fått nog av dåliga vägar och bilister som kör på tok för fort. Flera olyckor har skett på sträckan. Nu har man bokat ett möte med Håkan Berner på Vägverket.