Krav på sex-information i Borås

Svenska skolor är dåliga på att informera i frågor kring homosexuella, bisexuella och transpersoner. Enligt en enkätundersökning har 92 procent av de svenska lärarna inte fått någon utbildning i att hantera dessa frågor.

Borås blev i år utsedd till Sveriges bästa hbt-kommun, men trots det finns mycket att förbättra, enligt Lars Claesson, på RFSL Borås. Bland annat anser han att kommunen ska kräva att alla skolor ska informera om HBT.

RFSL Borås skickar varje år ut ett brev till samtliga skolor i kommunen, där de erbjuder sig att komma ut och informera om hbt-frågor. Men det är inte alla som är intresserade.