Omoderna hörseltest på barn i Sjuhärad

I Västra Götaland använder man en urmodig metod för att hitta hörselskador hos små barn enligt öronexperter.

Nästan alla landsting hörseltestar i dag barn redan som nyfödda, med hjälp av en mycket säker screeningmetod, men i bland annat Västra Götaland är det fortfarande det så kallade boel-testet som används.

Det gör att man missar många av barnen med hörselskador, säger Leif Hergils, docent vid öronkliniken i Östergötland, som redan för 10 år sedan införde den nya, säkrare metoden.

BOEL står för Blicken Orienterar Efter Ljud, och är ett sätt att hitta hörselskador hos barn som använts i sedan 70-talet. Testet utförs på BVC när barnet är omkring ått månader och med hjälp av små silverbjällror kollar man om barnet reagerar på ljud.

Men omkring 40 procent av barnen med hörselnedsättningar missas alltså med BOELtestet och i Östergötlands landsting förkastade man det som hörseltest redan för 10 år sedan. De senaste åren har de flesta landsting följt efter, utom Västra Götaland, Västernorrland och Uppsala.

Den nya metoden går ut på att man skickar in ett klickljud i örat och mäter det som studsar tillbaka. Metoden är mycket säker och kan göras redan på BB. Det är viktigt att hitta hörselskador tidigt menar Leif Hergils. Barnen riskerar exempelvis talsvårigheter om inte hörselskadan upptäcks i tid.