Kritik mot utebliven föräldrapenning

Försäkringskassan i Borås har stora problem att betala ut föräldrapenning till de som är hemma med sina barn.

Förseningar är mycket vanliga och det händer även att betalningarna uteblir om föräldrarna inte ringer till Försäkringskassan, trots att de skickat in ansökan i god tid.

Radio Sjuhärad har pratat med en kvinna som inte alls är nöjd. Ungefär hälften av alla gånger som pengarna från försäkringskassan ska betalas ut så har det blivit fel säger hon.