Många hundar huggormsbitna

Den varma sommaren har lett till att fler hundar än vanligt har blivit bitna av huggorm.  Fredrike Ritter, veterinär på Blå Stjärnan i Borås, vill uppmana alla hundägare att genast kontakta veterinär om misstanke finns att hunden blivit ormbiten.

Om man inte ser när hunden blir biten, kan man märka det genom att det blir en svullnad som växer hela tiden. Ett vanligt insektsbett ger en svullnad som stannar upp, men ett ormbett fortsätter att växa.