Pinocchio kan vara på plats i höst

På torsdag ska kulturnämnden i Borås besluta om den ska tacka ja till den privata donation som ska finansiera den omdebatterade pinocchiostatyn. En staty som enligt konstnären kan vara på plats i september nästa år om förslaget går igenom.

Nästa höst kan alltså den nio meter höga pinocchiostatyn finnas på plats i Borås. Redan nu finns en bronsmodell på Borås konstmuseum.

Själva statyn beräknas kosta 8,5 miljoner kronor, och beredningen av marken ytterligare en miljon. En anonym grupp kultur- och konstintresserade boråsare har samlat ihop de 8,5 miljoner som behövs för att finansiera statyn. Förhoppningen är att kulturnämnden, eventuellt med hjälp av kommunstyrelsen, ska skjuta till den miljon som markberedningen kommer att kosta.

Eftersom donationen är så stor kan inte kulturnämnden ensam fatta beslut om att ta emot den. Därför kommer ärendet att gå vidare till kommunstyrelsen senare i augusti och det slutgiltiga beslutet ska fattas av kommunfullmäktige i september.