Knallar räds lag om kassaapparater

Rekordmånga knallar, 65 stycken, fanns på plats i helgen på marknaden på Tånga Hed.
Men marknadsknallarna räds nu ett lagförslag som är på gång. I höst kan en proposition läggas fram som kräver att alla knallar ska ha en certifierad kassaapparat.
Rune Strömdahl, knalle på Tånga Hed i helgen, tror inte alla knallar överlever om lagförslaget blir verklighet.

Skatteverket har länge haft problem med kontrollen av svarta pengar på marknader. Att införa krav på kassaapparater har diskuterats ett tag.

Att köpa en godkänd kassaapparat kostar åtskilliga tusen, och sen tillkommer kostnader för el.