Krav på jämställt föreningsliv

Nu finns det krav på bättre jämställdhet inom föreningslivet i Borås.
Det är något som kallas ”Nätverket för Jämställdhet” som anser att Borås Stad måste ta jämställdhet inom föreningslivet på större allvar.

Nätverket för Jämställdhet är en tvärpolitisk sammanslutning. De har vänt sig till Fritids- och turistnämnden för att ta reda på hur jämställt föreningslivet i Borås är.
Åtta månader efter att de skickat sin skrivelse fick de svar. Fritids- och turistnämnden anser att fördelningen av bidrag och träningstider fungerar bra. Men det är upp till föreningarna själva att fördela det block av tider man får av nämnden.
Vad som däremot framkom i Fritids- och turistnämndens svar var att 3000 fler pojkar än flickor är aktiva i de föreningar som får bidrag. En förklaring kan enligt Anita Spjuth vara IF Elfsborgs dominans.