Stort intresse för energibidrag

Intresset för att söka bidrag för att minska elberondet är stort i Sjuhäradsbygden.
Sedan det nya konverteringsstödet infördes vid årsskiftet har länsstyrelsen fått närmare 5500 ansökningar, varav 2000 från Sjuhärad.
Det stora intresset gör att det kan gå ett helt år från det att ansökan lämnats in, tills dess att pengarna betalas ut.

Totalt finns 450 miljoner kronor avsatta för konvertering från olja och 1,5 miljarder kronor för konvertering från direktverkande el, som ska delas ut fram till år 2010.

För konvertering från olja är bidraget 30 % av kostnaderna eller högst 14 000 kr per bostadslägenhet. För konvertering från direktverkande el är bidraget 30 % av kostnaderna eller högst 30 000 kr per bostadslägenhet.

Ansökan skall vara inkommen till länsstyrelsen senast 4 månader efter att arbetet påbörjats.

Bidrag ges inte till installation av vedpanna eller luftvärmepump.

Mer info finns på Boverkets hemsida: www.boverket.se