Utesluten advokat fick avslag i Högsta domstolen

Den före detta Boråsadvokaten Lars Lundgren får inte heller i fortsättningen kalla sig advokat. I början av året uteslöts han ur advokatsamfundet. Lundgren överklagade uteslutningen till Högsta domstolen (HD), men domstolen avslog överklagandet.

Lundgren uteslöts ur Sveriges advokatsamfund efter att i telefonsamtal ha avslöjat en tjallare för en kriminell person med anknytning till ett mc-gäng.

Radio Sjuhärad har tidigare gått ut med uppgiften att HD inte tog upp Lundgrens fall till prövning. Den korrekta uppgiften är att Lundgrens överklagande prövades av HD, men lämnades utan bifall.