112 via SMS

Från och med nästa vecka blir det möjligt för döva, hörselskadade och talskadade personer att komma i kontakt med SOS Alarm via SMS.

Projektet är ett tvåårigt försök och bakgrunden är att tal- och hörselskadade idag har svårt att komma i kontakt med nödnumret när de befinner sig utanför bostaden. Men nu ska dom också utanför bostaden snabbt kunna kalla på hjälp.

För att kunna använda sig av tjänsten måste man först registrera sig på Sos alarms hemsida.

www.sosalarm.se