Inget skadestånd till tomatodlare

Det blev inget skadestånd till tidigare tomatodlaren i Bredared Irene Eriksson. Det slog Göteborgs tingsrätt fsst idag.

Irene Eriksson har krävt upprättelse och ersättning på 2 miljoner för att hon kände sig tvingad att sälja sin odling och marken omkring till underpris i mitten av 90-talet. Nu måste hon istället betala motpartens rättegångskostnader på 430 000 kronor.

Tomatodlingen gav Irene Eriksson ekonomiska problem och 1995 tog hon kontakt med företaget Företagsrekonstruktion AB för att få hjälp att ta sig ur sina problem.

Det slutade med att Irene Eriksson kände sig tvingad att sälja sin mark i Bredared, där också hennes växthus låg, för drygt två miljoner.

I den kamp för upprättelse som hon har drivit i många år nu, hävdar hon bland annat att Företagsrekonstruktion skötte hennes ärende vårdslöst, att hennes mark därför såldes till underpris och att hon borde ha rätt till skadestånd.

Till grund har hon i efterhand låtit göra en värdering av fastigheten, som säger att den var värd 5 miljoner, snarare än drygt två.

Företaget Företagsrekonstruktion hävdade å sin sida i rätten bland annat att senare verkliga försäljningar av marken visar att försäljningspriset 1996 inte var felaktigt. Dessutom såldes fastigheten 1996 när Irene Eriksson var i akut ekonomisk kris och möjligheten att sälja fastigheten i lugn och ro fanns inte. Det påverkar priset.

Allt sammantaget - Göteborgs tingsrätt kunde inte finna att Företagsrekonstruktion AB har misskött sig och nu måste Irene Eriksson betala rättegångskostnaderna eller överklaga.