Miljonbelopp fattas i Mark

Närmare trettio miljoner kronor behövs i Marks kommun för att budgeten för nästa år ska gå ihop. Detta står klart sedan politikerna den här veckan fick första redovisningen inför höstens budgetarbete. Lars-Olof Johansson, kommunalråd i Mark utesluter en skattehöjning.

Det är flera förvaltningar som behöver extrapengar. Socialkontorets problem är kända, förvaltningen blöder i år. Hittills har ett underskott på 19 miljoner redovisats, kommunstyrelen har skjutit till sju miljoner redan i år. Men de senaste dagarna fins det oroväckande rykten att underskottet kan stiga ytterligare.

Även barnomsorgen behöver minst sex miljoner för att klara av den kraftiga utbyggnad som kommunen tvingats till pga av den kraftiga expansionen som just nu pågår.

Att kommunen expanderar och inflyttningen är relativt kraftig betyder också att stadsbyggnadskontoret arbetar för högtryck. På kontoret är upp mot fyra tjänster ofinansierade nästa år men  dessa pengar måste fram för att bibehålla planberedskapen så att expansionen kan fortsätta.

Men även gymnasiet, Kunskapens Hus och den verksamhet som pågår där, behöver miljonbelopp. Gator och Vägar behöver en rejäl förstärkning. Egentligen behövs det repareras vägar för 45 miljoner kronor med en gång. Dessa pengar finns inte just nu men sex miljoner ska man nu försöka pumpa in i samhällsbyggnadsförvaltningen för att reparera vägar.

Men det är flera områden som behöver pengar: städningen, tillagningen av maten i kommunens kök, miljökontoret behöver förstärkas, ja listan kan göras mycket lång. Ca 27 miljoner kronor minst behövs. För att ha råd med detta så ska pengar nu omfördelas för de nya kraven måste till stor del ska kunna  tillgodoses.