JO kritiserar socialtjänsten i Borås

Justitieombudsmannen, JO, ger socialtjänsten i Borås kritik för att tagit för lång tid på sig för att utreda hemförhållandena hos tre små barn.
Det tog över en månad innan ett hembesök gjordes, trots att det fanns misstankar om både misshandel och andra missförhållanden.

Det var en novemberdag för två år sedan som socialtjänsten fick en anmälan om missförhållanden i familjen.
Det var pappan till ett av barnen som anmälde mamman som hade ensam hade vårdnad om tre barn, alla under 7 år.
Enligt pappan hade det äldsta barnet fått stryk, och blivit hotad av mer stryk om hon berättade om det.
Mellanbarnet var sängvätare och blev bestraffad för det. 
Den nyfödda flickan fick kosttillägget utspätt eftersom det saknades pengar i familjen.
Enligt anmälan fanns det även andra missförhållanden i familjen. Trots allvaret i anmälan tog det nästan sex veckor innan socialtjänsten lyckades göra ett hembesök, och sedan ytterligare några dagar innan beslut fattades om att inleda en undersökning .
Sedan tog det fyra månader innan utredningen var klar.
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning om misstänkta missförhållanden av det här slaget, detta för att den som berörs inte ska behöva sväva i ovisshet under längre tid än nödvändigt.
Det anser JO inte har skett i det här fallet och ger därför nämnden kritik för den långsamma handläggningen.