Knapert för socialnämnden i Mark

Läget blir mycket kärvt för socialnämnden i Mark nästa år om inte extra pengar skjuts till. Och det är mycket pengar som behövs - minst tio, men kanske uppemot tjugo miljoner kronor i extra tillskott. Det står klart efter nämndens sammanträde.

IFO, eller individ- och familjeomsorgen, är ett problem och främst är det ungdomar som blivit omhändertagna beroende på problem som kostar pengar, miljonbelopp. Ända sedan hösten 2004 har antalet omhändertagna stadigt ökat.

Med ett underskott på nitton miljoner i år, som kan bli ännu större, så är det dock äldrevården som debatten har kommit att handla om. Och de politiker som varit ute i media och kallat det ett tjänstemannaförslag att ta bort 50 servicelägenheter har inte förstått vad socialnämnden har beslutat.

Det kommer att bli en förändring i fördelningen av äldreomsorgplatserna men hur är frågan.