Cykelväg i Björketorp dröjer

En gång- och cykelväg genom hela Björketorp skulle göra trafiken säkrare och svetsa samman samhället. Det är innebörden i ett medborgarförslag till Marks kommun.

Men en utbyggnad kan dröja. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar visserligen att det är av hög prioritet att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister, men skriver också att förslaget kommer att prövas år 2008.