Butiksägare överkörd när vägbygge godkänns

Det blir inga pengar till innehavaren av Almås Livs i Borås. I veckan kom länsrättens dom, som går på kommunens linje gentemot butiksägaren.

Domen tar inte ställning i sakfrågan, utan bedömningen gäller om Borås kommun fattat ett lagligt beslut.

Enligt rätten gjorde kommunen inget fel när man byggde om Alingsåsvägen utmed butiken. Ombyggnationen gjorde att kunderna inte hade någonstans att parkera, och det här gjorde att innehavaren av affären tappade kunder och drog på sig skulder.

Sedan vintern finns en ny parkering vid butiken.