Restaurang fälld för sexistisk marknadsföring

Restaurang McEwans i Borås har fällts för sexistisk reklam. Näringslivets etiska råd har bedömt att restaurangen använt bilder av  ” sexuell natur utan något motiverat samband med den marknadsförda produkten”. Den fällda reklamaffischen marknadsför en fest, och rådet anser att affischen är ”objektifierande” och kränkande mot kvinnor.