Fler moderatkvinnor i fullmäktige

Moderaterna har ökat sin kvinnorepresentation kraftigt i kommunfullmäktigeförsamlingasrna runt om i Sjuhärad i år, jämfört med valet 1998. 

Av de sju riksdagspartierna är det moderaterna som på åtta år kraftigt har ökat sin kvinnorepresentation i fullmäktigeförsamlingarna i Sjuhärad.

Moderaterna har nu nästan en helt jämn könsfördelning i fullmäktige i Sjuhäradskommunerna. 46 procent av de nyvalda moderaterna är kvinnor.
För åtta år sen var bara var tredje moderat ledamot i kommunfullmäktige kvinna.
Folkpartiet är nästan lika tydligt på väg åt samma håll, men längre kvar till hälften av varje.
Vänsterpartiet har påtaglig slagsida åt andra hållet, nästan 60 procent kvinnor.
Två partier har inte en enda invald kvinna. Det handlar om två partier som inte alls fanns med för åtta år sen.
Av de åtta som valdes in för Sverigedemokraterna och pensionärpartiet (spi) är noll procent kvinnor.
Av de lokala partierna har markbygdspartiet på åtta år gått från tydlig mansdominans, till precis hälften-hälften.