Färre älgar ska skjutas i år

Det kommer att skjutas färre älgar under jakten i Sjuhärad i år. Orsaken är att älgstammen minskat kraftigt sedan åttiotalets rekordnivåer.
Älgstammen är också för ung, därför kommer årets älgjakt att inrikta sig mer på kalvar.
I Borås och Dalsjöfors jaktvårdskrets kommer man att helt inrikta sig på att förbättra älgstammen. Bosse Persson i Äspered är ordförande i kretsen.

I Borås och Dalsjöfors jaktvårdskrets med ca 26 000 hektar så har man lagt upp en treårsplan och nu första året blir det främst kalvar som ska skjutas. Syftet är att få fler gamla djur och framförallt äldre tjurar.

Detta har gjort fler jaktvårdsområden intresserade att följa Borås och Dalsjöfors jaktvårdskrets.

I hela länet är det ca 25 procent mindre tilldelning vid årets älgjakt medan i vissa områden i Sjuhärad är det en halvering. Älgjakten i Sjuhärad inleds nästa måndag.