Nytt regionråd

Sören Kviberg från Göteborg har utsetts till ordinarie ledamot i regionstyrelsen och nytt regionråd för Vänsterpartiet Västra Götaland. Kviberg har bred erfarenhet av regionpolitiken, han har varit fullmäktigeledamot för Göteborg sedan bildandet av regionen 1999. Sören är idag ersättare i regionstyrelsen.