Friad i hovrätten för sexuellt utnyttjande

En 51-årig man frikändes i dag av hovrätten från misstanken att ha grovt utnyttjat två minderåriga flickor sexuellt i Sjuhäradsbygden. I tingsrätten dömdes mannen till två års fängelse för brotten och skadestånd till flickorna. Hovrätten upphäver nu tingsrättens dom.

Det var i mitten av 80-talet som den nu 51-årige mannen första gången påstods ha utnyttjat de minderåriga flickorna sexuellt. Övergreppen ska sedan ha pågått i omgångar fram till mitten av 90-talet.

Sekretessen i det här ärendet har inneburit att åklagare och övriga inblandade har varit mycket förtegna om de faktiska omständigheterna om till exempel var i Sjuhäradsbygden som övergreppen skett, liksom flickornas ålder och relation till mannen.

Klart är i alla fall att mannen stod åtalad för mycket avancerade sexuella aktiviteter med de båda flickorna. Även om något regelrätt samlag inte har genomförts så bedöms ändå handlingarna som grova på grund av flickornas låga ålder.

Vid tingsrättsförhandlingarna var 51-åringen också åtalad för en påstådd misshandel i Thailand samt övergrepp i rättssak eftersom han hotat vittnen om misshandel för vad de sagt i polisutredningen.

Tingsrätten friade honom för de sistnämnda åtalspunkterna, men fällde mannen för grovt sexuellt utnyttjande mot de två flickorna.

Men hovrätten friar nu mannen även för dessa brott.

Även om flickorna i och för sig är trovärdiga finns det omständigheter som gör att det inte är uteslutet att 51-åringen är oskyldig.

Bland annat så har flickorna mamma varit pådrivande att flickorna ska anmäla mannen efter det att mannen och mammams relation upphörde. En av flickornas berättelse har också med tiden förändrats och och anklagelserna har mildrats.

Flickorna har under tiden för de påstådda övergreppen inte heller visat tecken på beteendeförändringar. Sammantaget så gör hovrätten bedömningen att det inte kan anses styrkt att 51-åringen är skyldig, utan han ska frias helt från åtalet.