Fiasko för invandrarprojekt

Inte ett enda företag har visat intresse för det mångfaldsprojekt som Borås stad startade för två år sedan. Bakgrunden till projektet var att utbilda och påverka företag att anställa invandrare. Men projektet har alltså blivit en flopp. Liisa Larsson, enhetsansvarig på introduktionscenter.

Okunskap , fördomar och brist på tid från företagens sida uppges som anledningar till varför man inte lyckats få företagen i Borås intresserade av mångfaldsprojektet under dom här två åren som det varit igång.

Liisa Larsson och hennes medarbetare har försöka få företagen att förstå fördelarna med att ha anställda med annan etnisk bakgrund, och dom tror att det tillslut kommer att ge resultat. Men att ändra folks attityd är inte lätt.