Stor övning på Ringhals

I morgon kommer det att inträffa en stor olycka på kärnkraftverket Ringhals, men det är bara fråga om en övning. 

Det är fråga om en storövning, där 1500 människor från 40 olika myndigheter och företag är inblandade.
Bland annat medverkar representanter för Marks kommun.
För att se om beredskapen fungerar vid och kring Ringhals kommer man att fingera en större olycka vid Ringhals 1.