Sjuksköterskor hotas

Sjuksköteskor som jobbbar i Borås kommuns Bemanningsservice jobbar ensamma nattetid och riskerar att utsättas för hot och våld.
Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder.

Arbetsmiljöverket, som gjort en inspektion, kräver nu att kommunen gör en riskbedömning och att rutiner tas fram när risk för våld och hot finns.

Kommunen riskerar ett vite på 25000 kronor om inte åtgärderna vidtas.