Barn i Fristad varnas för blottare

Barn och föräldrar i Fristad varnas för en blottare som har visat sig för flickor i åtta- till elvaårsåldern vid tre tillfällen i augusti och september. Det är rektorn på Asklandaskolan som har gått ut med information till föräldrarna. Flickor har bland annat sett blottaren vid Asklandahallen och gångvägen över Munkån. Senaste tillfället var för en dryg vecka sen. Polisen har ingen misstänkt och vill ha hjälp av allmänheten med tips och observationer.