Lantbruk upphör i Sjuhärad

Flera tusen lantbruk kan komma att läggas ner i Västra Götaland fram till 2013.

Detta på grund av en väntad generationsväxling som omfattar nästan hälften av alla lantbruk i länet.

Det visar en ny landsbygdsanalys som länsstyrelsen nu presenterar.

I ungefär 45 procent av dagens cirka 14.000 lantbruk kommer en ny generation ta vid fram till 2013. Drygt hälften av dem förväntas upphöra.

Trenden är inte ny, mellan 1993 och 2003 minskade antalet jordbruksföretag med 20% i länet. De större företagen ökade i antal medan familjejordbruken minskade starkt.