Fornlämningar försenar utbyggnad

Intressanta arkeologiska fynd från järnåldern har hittats i Örby i Mark.
Fynden gör att en noggrann utgrävning måste göras, och det stoppar tills vidare utbyggnaden av Marks exklusivaste sommarstugeområde.
Följden blir att det blir betydligt dyrare att exploatera området och när en utbyggnad kan ske är i dag oklart.

Det som hittats i myllan i området är sensationella lämningar från äldre järnålder, dvs 2 000 år gamla, minst. Upptäckten gjordes av Mats Hellgren som är arkeolog vid Lödöse Museum och som gjort en provgrävning under den gångna veckan.

Bland annat har han stött på ett mycket stort hus från äldre järnålder, dvs minst 2 000 år gammalt, och det är ovanligt i dessa områden. Men området har också dolt andra mystiska lämningar.

Det kan vara någon form av kultplats där man offrat och hedrat döda för över två tusen år sedan, eftersom man bl a hittat minst femton eldhärdar kring stensättningen.

Tre områden måste nu grävas ut helt och hållet vilket kommer att kosta hundratusentals kronor. Det kommer att fördyra exploateringen, men mycket viktig kunskap om förhistorien kommer att komma fram.