Sju familjer väntar på besked efter järnåldersfynd

Sju familjer väntar på bygglov vid Krok i Örby där området nu blir kraftigt försenat på grund av fornlämningar som hittats i området som  om i måndags.

En del familjer har väntat i två år på bygglov. Bland dom som väntat längst är Karl Henrik Skotth som har ansökt om att byga helt nytt

- Det är konstigt att man inte lyckats lösa problemet. Redan tidigt pratade kommunen om att bryra loss de delar av området som kunde vålla problem så att det inte påverkade oss stugägare som låg långt från de arkeologiska fynden, säger Karl Henrik Skotth som anser att kommunen skulle kunna lösa den här situationen om vilja funnits.

Päivi Leppänen Berisha och hennes sambo skulle komma igång med sitt bygge redan den här månaden.

- Vi skulle kommit igång nu i oktober och det är jättevsårt för oss eftersom vi inte vet någonting, säger Päivi Leppänen.

Området börjades bebyggas under 30- och 40-talet och har med tiden blivit ett mycket exklusivt område. Men det har varit ett stort problem med att vatten och avlopp inte funnits i området.

Nu under det senaste året har dock området fått detta, då kommunen gått in och byggt ut vatten och avlopp. Just nu pågår arbetet som bäst med att koppla in fastigheterna.

Samtidigt har dock ägarna till stora delar av området velat utvidga området så att fler hus ska kunna byggas. Därför har en detaljplan gjorts för att göra detta möjligt och den är i storts sett klar vilket innebär att nästan tjugo nya villor ska kunna byggas. Men i detaljplanen reglerades också att de befintliga husen skulle kunna få utökade byggmöjligheter. Eftersom kommunen nu blivit klar med Va-utbyggnaden så ska de hundra hushållen betala anslutningsavgifter och anslutas till Va-nätet men många vill vänta för tills utbygnaderna av deras hus har blivit klara.

Men den väntan kan nu bli lång eftersom den arkeologiska utgrävning, som Radio Sjuhärad berätade om i måndags morse, måste bli klar innan detaljplanen kan godkännas, och det kan dröja till nästa år.

Och det enda som planenheten i Marks kommun nu kan rekommendera är att ansöka hos miljökontoret att få anstånd med att ansluta VA.

KG Hagman är en annan av sju personer som vill bygga. Har redan fått ett förhandsbesked om att få bygga ett garage men nu står det bygget också still.

-Men för min del gör det inte så mycket, har bilen stått ute i 20 år så kan den stå ute ett år till, säger han.

Beskedet de boende får är att samhällsbyggnadsföravaltningen inte kan  hjälpa dom utan de hänvisas till Miljönämnden.

Nu blir det miljönämnden som ska avgöra som stugägarna ska vänta med att ansluta fastigheterna till vatten och avloppet som är framdraget.