Psykisk hälsa i fokus idag

Idag är det världsdagen för psykisk hälsa - något som en rad organisationer står bakom för att uppmärksamma arbetet för just psykisk hälsa. En av organisationerna är den relativt okända föreningen Ångestsyndromsällskapet, som också har en lokalförening i Borås.

Ångestsyndromsällskapet i Borås kan nås på 033-22 65 25, eller via Internet (borasangestsyndrom@telia.com).